Yhteistyökumppanit

Vantaan A-kilta ry

Vantaan A-kilta ry:n perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen. Kun tunnet tarvetta hyvään oloon ja päihteettömään seuraan, olemme juuri sinua varten. Meille kaikki ovat tervetulleita. Löydät meiltä vertaistukea toipumiseen ja monenlaista tekemistä, haluatpa touhuta yksin tai porukassa. Kaikki toimintamme on vapaaehtoista, ja vaihtoehtoja osallistumiseen riittää. Meillä on tarjota apua ja neuvoja myös erilaisissa arjen asioissa. Älä enää epäröi, tule tutustumaan meihin ja toimintaamme Tikkurilaan ja Myyrmäkeen. Vertaistoiminnan lisäksi meillä on tarjota päihteetöntä tuettua asumista Vantaan Asolassa sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluita Tikkurilassa.

www.vantaan-a-kilta.fi

KoKoA - Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

KoKoA - Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry edustaa kaikkia kokemusasiantuntijoita, joita valtakunnallisessa yhdistyksessä on jäseninä lähes 600. KoKoA julkaisee koulutus- ja palkkiosuosituksia, ja aluetiimit järjestävät alueellista toimintaa sekä yhteistyötä. KoKoA on palkittu Kansanterveyspalkinnolla vuonna 2015 kokemusasiantuntijuuden edistämisestä. KoKoA on organisoinut Kansallisen kokemusasiantuntijatyöryhmän, jossa on mukana lukuisia organisaatioita ja yhdistyksiä, jotka työskentelevät kokemusasiantuntijuuden parissa. KoKoA jakaa tietoa ja kehittää yhdessä, jottei jokaisen tarvitse yksin tahollaan edistää kokemus-asiantuntijuuteen kytkeytyviä teemoja.

KoKoA välittää myös toimeksiantoja kokemusasiantuntijoilleen.

www.kokemusasiantuntijat.fi

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen edellytyksistä. Toimiala vastaa siitä, että kuntalaiset saavat palvelut asetettujen tavoitteiden mukaisesti oikeaan aikaan ja tasavertaisesti. Sosiaali- ja terveystoimi haluaa olla edelläkävijä palveluiden järjestäjänä, työyhteisönä sekä sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana.

www.vantaa.fi

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

www.rikosseuraamus.fi

Sokra (THL)

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen
koordinaatiohanke – Sokra (THL)

Osallisuutta arkeen, palveluihin ja päätöksiin! Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeet lisäävät osallisuutta. Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät, tutkii, tukee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta.

www.thl.fi/sokra

A-Kiltojen Liitto ry

A-Kiltojen Liitto ry toimii jäsenyhdistysten (A-kiltojen, joita on Suomessa n. 60 paikkakunnalla) valtakunnallisena keskusjärjestönä ja tässä tarkoituksessa tukee A-kiltojen päihteetöntä ja yhdistysmuotoista vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa, edistää A-kiltojen
toipumiskulttuuria ja toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana. A-Kiltojen Liitto tiedottaa A-kiltatoiminnasta sekä tuottaa jäsenyhdistyksilleen palveluja, kuten aluetyötä ja koulutusta. Valtakunnallisella yhteistyöllä liitto kehittää toimintaansa sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla ja päihdetoipumisen näkökulmalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

www.a-kiltojenliitto.fi

Tukihenkilötyö ry

Tukihenkilötyö ry on mukana tukemassa päihdeongelman, mielenterveysongelman tai pitkäaikaistyöttömyyden johdosta syrjäytyneen henkilön ja hänen läheisensä arjessa selviytymistä. Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään ympäröivän yhteiskunnan osoittamia ennakkoluuloja kohderyhmäänsä kohtaan sekä pyrkiä puuttumaan niihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, joita auttamamme ihmiset joutuvat arjessaan kohtaamaan. Yhdistyksen päämääränä on pyrkiä parantamaan asiakkaidensa elämänlaatua ja tukea heitä heidän pyrkimyksessään kohti itsenäistä, vastuullista ja raitista elämää.

Vuonna 2001 perustettu yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

www.tukihenkilotyo.fi

Hyvät Tuulet ry

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry on vuonna 1984 perustettu kolmannen sektorin yhdistys, joka kuuluu Mielenterveyden keskusliittoon (MTKL).  Yhdistyksemme tarjoaa monipuolista tekemistä ja vertaistukea - yksilöllisyyttä kunnioittaen. Toimintaamme osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä meillä tarvita lähetteitä tai diagnoosia. Tarkoituksemme on edistää kävijöiden hyvinvointia ja tukea mielenterveyttä vertaistuen ja toiminnan avulla. Pyrimme saattamaan yhteistoimintaan omaisia, ystäviä, viranomaisia ja muita osallisia. Tavoitteisiimme kuuluu lisäksi mielenterveyspalveluiden saatavuuden, laadun ja tason kehittäminen. Teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden mielenterveysalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

www.hyvattuulet.fi

tunnus_RGB_kapvantaa__harmaa

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Riikka Hyvärinen
riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 320 1285

Hanketyöntekijä Katja Perttunen
katja.perttunen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 551 9667

Käynti- ja postiosoite:

Vantaan A-kilta ry
Villa Grönberg (Römperi)
Jokiniemenkatu 9, 01370 Vantaa

Laskutusosoite:

Lataa laskutusohje 

Scroll to Top