Tervetuloa tilaamaan KAP Vantaa –hankkeen koulutettuja kokemusasiantuntijoita!

Tilauslomake on suunnattu Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöille. Lomakkeella kokemusasiantuntijoita voi tilata perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluyksiköihin: Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu, laatu-, osto- ja valvontayksikkö ja psykososiaaliset palvelut ja terveyspalveluihin: Mielenterveys- ja päihdepalvelut.
Kokemusasiantuntijoita voi tilata myös Vantaa – Kerava -alueen sote-alan kehittämishankkeisiin.

KAP Vantaa -hanke vastaa kokemusasiantuntijoiden sopimuksista ja palkkioiden maksusta.

Jos haluat tilata kokemusasiantuntijan muualle kuin Vantaan kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sote-kehittämishankkeisiin, lähetä tiedustelu sähköpostitse hankepäällikölle
(Riikka Hyvärinen, riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi). Näistä tilauksiin lisäämme palvelupakettiin 25% käsittelymaksun.

Valtakunnallisesti kokemusasiantuntijoita välittää KoKoA ry, https://www.kokemusasiantuntijat.fi/tilaa/.

Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat tehdä esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

 • Asiakastapaaminen
 • Luennointi ja kouluttaminen
 • Moniammatillinen verkostotyö
 • Oman kokemustarinan kertominen
 • Palveluiden kehittäminen ja muotoilu
 • Palveluohjaus
 • Ryhmänohjaus ja -suunnittelu
 • Sosiaaliseen raportointiin osallistuminen (kirjoittaminen, analysointi, kommentointi)
 • Työryhmään osallistuminen

Koulutetuille kokemusasiantuntijoille maksetaan tehtävistään KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n
palkkiosuosituksien mukaiset palkkiot. Palkkiosuosituksien pohjalta muokataan pakettihintoja, jotka soveltuvat julkisten sote-palveluiden tarpeisiin.

Palkkiosuositukset löytyvät myös KoKoAn Koulutussuositukset-oppaasta sivulta 18.

Tilaaja voi peruuttaa tehtävän 24 tuntia ennen sovittua ajankohtaa. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen,
maksetaan sovitusta tehtävästä palkkio.
Peruutetun tehtävän voi myös siirtää uuteen ajankohtaan sovitusti tekijän kanssa.
Jos asiakas ei saavu varatulle ajalle, maksetaan tehtävästä sovittu palkkio. Tapaamisajan ja kokemusasiantuntijan osaamisen voi kuitenkin tällöin hyödyntää muun yhteistyön merkeissä
.

Palvelupaketit

Jokaiseen toimeksiantoon lisäämme 5 euron ohjelmistomaksun.

Kokemusasiantuntijatoiminta tutuksi. 

Tilaa kokemusasiantuntija yksikköösi keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista ja esittelemään KAP –kokemusasiantuntijapankin toimintaa sekä pohtimaan tiimin kanssa miten kokemusasiantuntijoita voisi käyttää juuri teidän yksikön toiminnassa.  
 


Perehdytyspaketti sisältää vierailun 1h pituisessa kokouksessa. 
Ensisijainen toteutusmuoto etäkokouksena. 

Sisältää valmistelutyön.

Työparityöskentely ammattilaisen kanssa
(mm. kolmikantatyöskentely ja asiakastapaamiset)
Asiakastapaamispakettiin (2h) sisältyy:


- Valmistelutyö

- Tunnin asiakastapaaminen

- Purkukeskustelu ammattilaisen kanssa

- Lisätunnit 30€/h

Ryhmänohjauspakettiin (2h) sisältyy:


- Suunnittelu ja valmistelutyö ennen jokaista ryhmäkertaa

- Tunnin ryhmänohjaus

- Purkukeskustelu sote-ammattilaisen kanssa.

- Lisätunnit 30€/h

HUOM.
Esityöpalkkio 50€: Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan suunnittelupalaveri n. 1-2h ennen ensimmäistä ryhmäkertaa, jossa laaditaan ryhmän rakenne ja sisällöt.

Osallistuminen tunnin kestävään kokoukseen, jossa kokemusasiantuntija ei toimi esittelijänä tai puheenjohtajana.Paketti sisältää:

- Esityö

- tunnin osallistumisen kokoukseen

Vaativa kokous, työryhmä, työpaja, koulutus- tai kehittämispäivä 2h.

Sisältää:
- Kokemusasiantuntijan esityksen, luennon, osallistumisen palvelumuotoiluun tai toimimisen puheenjohtajana
- Sisältää esityön
- Lisätunnit 50€/h

Oman kokemustarinan kertominen pienelle ammattilaistiimille tai/ja asiakkaille.

Toivon ja vertaisuuden näkökulma.  

Kokemustarinapaketti 2h sisältää: 
- esityön (tarinan räätälöinnin tilaisuuteen sopivaksi) 
- 30min-1h pituisen kokemusasiantuntijan tarinan
- tarinan pohjalta käytävän keskustelun sekä purkukeskustelun (varattava vähintään 15min) ammattilaisen kanssa. 

Liitettävissä sovittaessa muihin tilauksiin. Esimerkiksi pitkäkestoiseen yhteistyöhön,
kehittämishankkeisiin ja toistuvaan työryhmätyöskentelyyn liittyvä, tilaisuuksien ulkopuolella tapahtuva itsenäinen työskentely (mm. kokemusasiantuntijoiden keskinäinen ryhmätyö, kyselyihin vastaaminen, viestintätehtävät tai muu taustatyö).  

Pitkäkestoisen palveluiden kehittämisen, työryhmä- tai kokous-sarjan jälkeen pidettävä palautekeskustelu (1h).  

Purkupaketti sisältää :
Tilaajan ja tehtävässä toimineiden kokemusasiantuntijoiden välisen palautekeskustelun, jossa arvioidaan yhteistyötä. Palautekeskustelu tukee kokemusasiantuntijan ammatillista kasvua ja auttaa tilaajaa kehittämään kokemusasiantuntijatoimintaa.

Intensiivisen palvelun- ja hoidontarpeen arviointiin sisältyvä kokemusasiantuntijayhteistyö.
IPHA-tutustumispaketti sisältää:


- 1h kolmikantakeskustelu (ammattilainen, asiakas ja KAT), jossa käydään läpi yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja käytännöt ja 

- 1h asiakkaan ja kokemusasiantuntijan keskinäinen tapaaminen:
tutustutaan puolin ja toisin ja saadaan käsitys siitä, palveleeko yhteistyö asiakaan tarpeita.


Tutustumistapaamisen jälkeen asiakas tekee päätöksen työskentelyn jatkamisesta.

Intensiivisen palvelun- ja hoidontarpeen arviointiin sisältyvä kokemusasiantuntijayhteistyö.


IPHA -asiakastapaamispaketti sisältää:

- Asiakkaan tavoitteita tukevat tapaamiset 1-3 kpl, tarpeen mukaan toteutusti.

- Jokaisen tapaamisen jälkeen arvioinnista vastaavan ammattilaisen kanssa käytävän puhelinkeskustelun
(tapaamisen purku ja raportointi), jonka ajankohta sovitaan erikseen.

Intensiivisen palvelun- ja hoidontarpeen arviointiin sisältyvän kokemusasiantuntijayhteistyön päätyttyä käytävä purkukeskustelu, johon osallistuu kokemusasiantuntija ja ammattilainen.

Näin tilaaminen onnistuu:

 1. Täytä tarkkaan tilauslomakkeen kohdat.  Jos joku pakollinen kohta on täyttämättä, lomakkeen lähettäminen ei onnistu.
 2. Määrittele tehtävä mahdollisimman tarkkaan, jotta tehtävään löytyisi vaivattomasti parhaiten soveltuva tekijä.
 3. Liitä mukaan yhteystietosi.
 4. Käsittelyaika on keskimäärin kolme päivää. Työtehtävän ajankohdan tulee olla aikaisintaan yhden viikon päästä tilauksen tekemisestä.
Tilauslomake

Yhteystiedot

Tilauksia ja kokemusasiantuntijoiden tehtäviä koskevat kysymykset:

Hanketyöntekijä Katri Salmi

katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi+358 (0)50 321 1577Yhteistyösopimuksia, uusia yhteistyön muotoja ja kokemusasiantuntijapankin toiminnan kehittämistä koskevat kysymykset:

Hankepäällikkö Riikka Hyvärinenriikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi+358 (0)50 320 1285

tunnus_RGB_kapvantaa__harmaa

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Riikka Hyvärinen
riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 320 1285

Hanketyöntekijä Katri Salmi
katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 3211577

 

Käynti- ja postiosoite:

Vantaan A-kilta ry
Villa Grönberg (Römperi)
Jokiniemenkatu 9, 01370 Vantaa

Laskutusosoite:

Lataa laskutusohje 

Vieritä ylös