Kokemusasiantuntijakoulutus

KAP Vantaa -hanke toteuttaa vuosien 2020-2022 aikana neljä kokemusasiantuntijakoulutusta, joista valmistuu yhteensä 60 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on omakohtaista kokemusta sote-palveluiden käyttämisestä ja halua yhteiskehittää palveluita omaa kokemusta hyödyntäen. Koulutusrunko on rakennettu KoKoA ry:n suosituksien pohjalta ja räätälöity hankkeen sekä Vantaan Kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Kokemusasiantuntijoiden kouluttamiseen osallistuu eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja  asiantuntijoita sekä koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joilla on ennestään kokemusta kokemusasiantuntijan työtehtävistä.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kesto on 120 tuntia, joka pitää sisällään 96 tuntia lähiopetusta, 12 tuntia työharjoittelua Vantaan kaupungin sote-palveluissa sekä 12 tuntia etätehtäviä. Koulutus järjestetään tarvittaessa monimuotoisena. Koulutus koostuu viidestä moduulista, jotka ovat:

•Moduuli 1: Kokemusasiantuntijuus
•Moduuli 2: Tietoa
•Moduuli 3: Omat taidot, työ ja vaikuttaminen
•Moduuli 4: Jaettu asiantuntijuus ja työharjoittelu
•Moduuli 5: Loppuseminaari

Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on nivoa omat kokemukset asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisen tueksi. Koulutuksessa painotetaan oman kokemuksen muokattavuutta ja sen käyttämistä työkaluna eri kokemusasiantuntijatehtävissä. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa omaa itsetuntemusta, löytää omia vahvuuksia ja hyötykäyttää jo olemassa olevaa ammattitaitoa kokemusasiantuntijan työssä. Koulutus tukee osatyökykyisten elämänhallintaa ja työllistymistä. Hankkeen koulutetut kokemusasiantuntijat osallistuvat kouluttamiseen ja ovat koulutettavien tukena. Hanke tarjoaa myös jatko- ja täydennyskoulutuksia koulutuksesta valmistuville kokemusasiantuntijoille.

Koulutuksen sisältöjä yhteiskehitetään ja räätälöidään kokemusasiantuntijoiden sekä Vantaan kaupungin ammattilaisten kanssa. Koulutuksen jälkeen kokemusasiantuntijat voivat esimerkiksi työskennellä sote-ammattilaisten kanssa työparina, kehittää sote-palveluita erilaisissa työryhmissä ja projekteissa, parantaa asiakaslähtöisyyttä, kehittää digipalveluita, ohjata ryhmiä sekä osallistua palveluiden muotoiluun sekä erilaisiin tutkimushankkeisiin kokemustutkimusta hyödyntäen.

Vuoden 2021 aikana hankkeessa on toteutettu vertaismentorointikoulutus, johon osallistui kymmenen koulutettua kokemusasiantuntijaa.
Koulutetut vertaismentorit toimivat muiden kokemusasiantuntijoiden vertaismentoreina.
Vertaismentorointiryhmiin osallistuminen tarjoaa kokemusasiantuntijoille työnohjauksellista tukea työssä jaksamiseen ja ammatilliseen kasvuun.
Vertaismentoroinnin lisäksi kokemusasiantuntijoita tukevat myös hankkeen työntekijät.

Kokemusasiantuntijakoulutukseen hakeutuminen:

  • Kevään 2022 koulutus (8.2.2022-7.6.2022)
    Hakuaika: 1.12.2021-19.12.2021

Koulutukseen hakeudutaan lomakkeella, joka julkaistaan haun käynnistyttyä hankkeen nettisivuilla sekä  sosiaalisen median kanavissa. Koulutukseen valitaan 15 koulutettavaa yksilö- ja ryhmähaastattelujen kautta.

Lisätietoja

Hanketyöntekijä Katri Salmi
katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 321 1577

kupari _11 muotoilu

Hae koulutukseen!

Hakuaika: 1.12.- 19.12.2021

tunnus_RGB_kapvantaa__harmaa

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Riikka Hyvärinen
riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 320 1285

Hanketyöntekijä Katri Salmi
katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 3211577

Hanketyöntekijä Katja Perttunen
katja.perttunen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 551 9667

Käynti- ja postiosoite:

Vantaan A-kilta ry
Villa Grönberg (Römperi)
Jokiniemenkatu 9, 01370 Vantaa

Laskutusosoite:

Lataa laskutusohje 

Vieritä ylös