Kokemusasiantuntijakoulutus

Vuonna 2023 ei järjestetä kokemusasiantuntijakoulutuksia.

KAP Vantaa -hanke toteutti vuosien 2020-2022 aikana neljä kokemusasiantuntijakoulutusta, joista valmistui yhteensä 50 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Koulutus oli suunnattu henkilöille, joilla on omakohtaista kokemusta sote-palveluiden käyttämisestä ja halua yhteiskehittää palveluita omaa kokemusta hyödyntäen. Koulutusrunko on rakennettu KoKoA ry:n suosituksien pohjalta ja räätälöity hankkeen sekä Vantaan Kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Kokemusasiantuntijoiden kouluttamiseen osallistui eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joilla on ennestään kokemusta kokemusasiantuntijan työtehtävistä.
Kokemusasiantuntijakoulutuksen kesto oli 120 tuntia, joka piti sisällään 96 tuntia lähiopetusta, 12 tuntia työharjoittelua Vantaan kaupungin sote-palveluissa sekä 12 tuntia etätehtäviä.

Koulutus koostui viidestä moduulista, jotka ovat:

•Moduuli 1: Kokemusasiantuntijuus
•Moduuli 2: Tietoa
•Moduuli 3: Omat taidot, työ ja vaikuttaminen
•Moduuli 4: Jaettu asiantuntijuus ja työharjoittelu
•Moduuli 5: Loppuseminaari

Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena oli nivoa omat kokemukset asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisen tueksi. Koulutuksessa painotettiin oman kokemuksen muokattavuutta ja sen käyttämistä työkaluna eri kokemusasiantuntijatehtävissä. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa omaa itsetuntemusta, löytää omia vahvuuksia ja hyötykäyttää jo olemassa olevaa ammattitaitoa kokemusasiantuntijan työssä. Koulutus tukee osatyökykyisten elämänhallintaa ja työllistymistä. Hankkeen koulutetut kokemusasiantuntijat osallistuivat kouluttamiseen ja olivat koulutettavien tukena. Hanke tarjosi myös jatko- ja täydennyskoulutuksia koulutuksesta valmistuville kokemusasiantuntijoille.

Koulutuksen sisältöä yhteiskehitettiin ja räätälöitiin kokemusasiantuntijoiden sekä Vantaan kaupungin ammattilaisten kanssa. Koulutuksen jälkeen kokemusasiantuntijat voivat esimerkiksi työskennellä sote-ammattilaisten kanssa työparina, kehittää sote-palveluita erilaisissa työryhmissä ja projekteissa, parantaa asiakaslähtöisyyttä, kehittää digipalveluita, ohjata ryhmiä sekä osallistua palveluiden muotoiluun sekä erilaisiin tutkimushankkeisiin kokemustutkimusta hyödyntäen.

Vuoden 2021 aikana hankkeessa toteuttettiin vertaismentorointikoulutus, johon osallistui kymmenen koulutettua kokemusasiantuntijaa.
Koulutetut vertaismentorit toimivat muiden kokemusasiantuntijoiden vertaismentoreina.
Vertaismentorointiryhmiin osallistuminen tarjosi kokemusasiantuntijoille työnohjauksellista tukea työssä jaksamiseen ja ammatilliseen kasvuun.
Vertaismentoroinnin lisäksi kokemusasiantuntijoita tukivat myös hankkeen työntekijät.

tunnus_RGB_kapvantaa__harmaa

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Riikka Hyvärinen
riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 320 1285

Hanketyöntekijä Katja Perttunen
katja.perttunen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 551 9667

Käynti- ja postiosoite:

Vantaan A-kilta ry
Villa Grönberg (Römperi)
Jokiniemenkatu 9, 01370 Vantaa

Laskutusosoite:

Lataa laskutusohje 

Scroll to Top