Kokemusasiantuntijakoulutus

KAP Vantaa -hanke toteuttaa vuosien 2020-2022 aikana neljä kokemusasiantuntijakoulutusta, joista valmistuu yhteensä 60 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on omakohtaista kokemusta sote-palveluiden käyttämisestä ja halua yhteiskehittää palveluita omaa kokemusta hyödyntäen. Koulutusrunko on rakennettu KoKoA ry:n suosituksien pohjalta ja räätälöity hankkeen sekä Vantaan Kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Kokemusasiantuntijoiden kouluttamiseen osallistuu eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja  asiantuntijoita sekä koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joilla on ennestään kokemusta kokemusasiantuntijan työtehtävistä.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kesto on 120 tuntia, joka pitää sisällään 96 tuntia lähiopetusta, 12 tuntia työharjoittelua Vantaan kaupungin sote-palveluissa sekä 12 tuntia etätehtäviä. Koulutus järjestetään tarvittaessa monimuotoisena. Koulutus koostuu viidestä moduulista, jotka ovat:

•Moduuli 1: Kokemusasiantuntijuus
•Moduuli 2: Tietoa
•Moduuli 3: Omat taidot, työ ja vaikuttaminen
•Moduuli 4: Jaettu asiantuntijuus ja työharjoittelu
•Moduuli 5: Loppuseminaari

Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on nivoa omat kokemukset asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisen tueksi. Koulutuksessa painotetaan oman kokemuksen muokattavuutta ja sen käyttämistä työkaluna eri kokemusasiantuntijatehtävissä. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa omaa itsetuntemusta, löytää omia vahvuuksia ja hyötykäyttää jo olemassa olevaa ammattitaitoa kokemusasiantuntijan työssä. Koulutus tukee osatyökykyisten elämänhallintaa ja työllistymistä. Hankkeen koulutetut kokemusasiantuntijat osallistuvat kouluttamiseen ja ovat koulutettavien tukena. Hanke tarjoaa myös jatko- ja täydennyskoulutuksia koulutuksesta valmistuville kokemusasiantuntijoille.

Koulutuksen sisältöjä yhteiskehitetään ja räätälöidään kokemusasiantuntijoiden sekä Vantaan kaupungin ammattilaisten kanssa. Koulutuksen jälkeen kokemusasiantuntijat voivat esimerkiksi työskennellä sote-ammattilaisten kanssa työparina, kehittää sote-palveluita erilaisissa työryhmissä ja projekteissa, parantaa asiakaslähtöisyyttä, kehittää digipalveluita, ohjata ryhmiä sekä osallistua palveluiden muotoiluun sekä erilaisiin tutkimushankkeisiin kokemustutkimusta hyödyntäen.

Kevään 2021 aikana hankkeessa käynnistyy vertaismentorointikoulutus, jonka toteuttaa Tukihenkilötyö ry. Koulutukseen osallistuu kymmenen koulutettua kokemusasiantuntijaa, jotka ovat mukana hankkeen toiminnassa. Vertaismentorointikoulutus antaa kokemusasiantuntijoille työkaluja toimia hankkeen muiden kokemusasiantuntijoiden tukena ja vertaismentorina. Palkkiopohjaiseen vertaismentorointiin sisältyy työnohjauksellisia elementtejä. Vertaismentoroinnin lisäksi hankkeen työntekijät tukevat koulutettuja kokemusasiantuntijoita työssä jaksamisessa.

Kokemusasiantuntijakoulutukseen hakeutuminen:

  • Kevään 2021 koulutus (2.2.2021-25.5.2021)
  • Syksyn 2021 koulutus (elokuu-joulukuu)
    Haku alkaa 10.5.2021 ja päättyy 30.5.
  • Kevään 2022 koulutus (helmikuu-toukokuu)
    Haku alkaa joulukuussa 2021

Koulutukseen hakeudutaan lomakkeella, joka julkaistaan haun käynnistyttyä hankkeen nettisivuilla sekä  sosiaalisen median kanavissa. Koulutukseen valitaan 15 koulutettavaa yksilö- ja ryhmähaastattelujen kautta.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Riikka Hyvärinen
riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 320 1285

kupari _1 kohtaaminen
KOKEMUSASIANTUNTIJAT VOIMAVARANA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUISSA WEBINAARI

AIKA: TIISTAI 25. TOUKOKUUTA 2021 KLO 9.00-12.00

Mihin kaikkeen kokemusasiantuntija taipuu? Mikä on kokemusasiantuntijapankki? Milloin alkaa seuraava kokemusasiantuntijakoulutus?

Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen tulemalla kuulolle. Pistä päivämäärä talteen ja tule mukaan!

KAP Vantaa -hanke ylpeänä esittää:
avoimet jatkokoulutukset kaikille
kaikille kokemusasiantuntijoille
ympäri Suomen!

tunnus_RGB_kapvantaa__harmaa

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Riikka Hyvärinen
riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 320 1285

Hanketyöntekijä Katri Salmi
katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 3211577

Hanketyöntekijä Samuli Kekki
samuli.kekki@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 5519667

Käynti- ja postiosoite:

Vantaan A-kilta ry
Villa Grönberg (Römperi)
Jokiniemenkatu 9, 01370 Vantaa

Vieritä ylös