MATKALLA KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI

Matkapäiväkirja KAP Vantaa -hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksesta

2. Kokemusasiantuntijamatka alkaa!

Syksyn 2021 KAP Vantaan kokemusasiantuntijakoulutus starttasi elokuun viimeisellä viikolla. Luvassa on nyt 15 tänä syksynä koulutettavalle kokemusasiantuntijalle 120 tuntia koulutusta: 96 tuntia lähiopetusta, 18 tuntia työharjoittelua ja 12 tuntia etätehtäviä noin neljän kuukauden koulutuksen aikana.

Lähiopetuksen oli määrä olla joka tiistai klo 9-15, mutta koronatilanteen takia lähiopetus toteutettiin etäopetuksena verkossa. Yhdeksältä tiistaiaamuna KAP Vantaa -hankkeen työntekijät ja kokemusasiantuntijakoulutettavat tapasivat Teamsissä. Alkuun tehtiin esittelykierros. Mukana oli koulutettavia hyvin monipuolisista kokemustaustoista. Elettyä elämää ja rankkojakin kokemuksia, joista kaikilla koulutettavilla vaikutti kumpuavan halu auttaa tavalla tai toisella samojen kokemuksien kanssa kamppailevia. Tämä lähtökohta loi jo yhteisen tavoitteen koulutukselle ja pohjan koulutettavien ryhmäytymiselle.

Koulutusrunko vaikutti hyvin kiinnostavalta ja monipuoliselta. Tuntui, että se kattaa kaikki kokemusasiantuntijuuden osa-alueet. Itselleni mieleen jäi periaate, että koulutuksessa korostuu ‘kokemusasiantuntijoilta kokemusasiantuntijoille’ -periaate. Se kuulosti hyvältä: on toki hyvä kuulla myös sote-alan asiantuntijoita ja tehdä yhteistyötä, mutta kokemusasiantuntijat ovat kokemusasiantuntijuuden parhaita asiantuntijoita ja opettajia. Uskon, että se luo uskoa myös koulutettaville koulutuksen avaamista kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksista.

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi koulutuksen sisältöä ja ryhmäydyttiin erilaisten harjoituksien ja ryhmätöiden avulla. Luotiin ryhmän pelisääntöjä keskustelemalla positiivisesta ja negatiivisesta ryhmäkäyttäytymisestä. Sydämeen sattui se avoimuus, jolla ryhmäläiset kertoivat toiveistaan pienryhmissä: toivottiin empaattisuutta, rehellisyyttä, positiivista palautetta, toisten kunnioittamista, tasa-arvoisuutta ja sitä, että vältettäisiin kokemusten vertailua.  

Kuulimme myös koulutukseen kuuluvasta, ”Jaetun asiantuntijuuden -moduuliin” sisältyvästä työharjoittelusta, jonka tarkoituksena on hahmottaa kokemuslähtöisen osaamisen ja -tiedon merkitystä ammattilaistiedon rinnalla. Työharjoittelun kautta tuleva kokemusasiantuntija pääsee tutustumaan tulevaan työkenttään, tarkastelemaan kokemusasiantuntijan työnkuvaa ja omia vahvuuksiaan, mutta yhtälailla työharjoittelu antaa sote-palveluille mahdollisuuden tutustua tuleviin kokemusasiantuntijoihin ja ideoida kokemuslähtöiselle osaamiselle perustuvia tehtäviä omassa työyhteisössään. 

Pitkän, mutta hyvin toteutetun päivän lopuksi käytiin läpi palautekierros ensimmäisestä koulutuspäivästä. 6 tuntia, 15 koulutettavaa ja 3 kouluttajaa. Olen itse melko puhelias, mutta koko koulutuspäivä ja palaute siitä veti hiljaiseksi. Tuli paljon palautetta siitä, että moni koulutettava oli jännittänyt paljon koulutuksen alkua ja ollut epävarma siitä, miten osaa ja pärjää ja riittääkö se. Oli hienoa, että niin moni uskalsi sen sanoa, mutta samaan aikaa se tuntui pahalta. Itselläni nousi pala kurkkuun ja kyynel silmään siitä, että kukaan näistä hienoista ihmisistä, joiden kanssa olin saanut jakaa koulutuksen ensimmäisen päivän ja jotka olivat kertoneet avoimesti omasta taustastaan, kokemuksistaan ja tunteistaan epäilisivät itseään. 

Yksi ryhmäläisistä kiteytti sen hienosti: ‘Tuntuu siltä, olemme kaikki kokeneet kovia. Siksi tuntuu siltä, että olen täällä omieni joukossa’. Juuri näin koin itsekin tämän koulutuksen ensimmäisen päivän. Ja koska meistä koulutetaan kokemusasiantuntijoita uskon ja toivon, että koulutuksen myötä voimme vielä joku päivä jakaa tätä tunnetta eteenpäin työssämme kokemusasiantuntijoina.

Rakkaudella Hanna

Scroll to Top