Kokemusasiantuntijapankin tilausjärjestelmää kehitetään yhteistyössä

KAP Vantaa -hankkeen tilausjärjestelmä, eli kokemusasiantuntijapankki avautui helmikuun 2021 lopussa. Kun pankin toimintaa on nyt takana joitakin kuukausia, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, kuinka pankki toimii ja mitä kaikkea ensimmäisen kevään aikana on ehtinyt tapahtumaan.

Kokemusasiantuntijapankki on suunnattu Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hankkeiden ammattilaisille, jotka voivat tilata pankista KAP Vantaa -hankkeen kouluttamia kokemusasiantuntijoita helposti ja vaivattomasti. KAP Vantaa -hanke vastaa esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden sopimuksista, vakuutuksista ja työkorvausten maksusta, eikä tilaajien tarvitse huolehtia niistä. Pankkiin kuuluvia kokemusasiantuntijoita voi tilata erilaisiin palkkioperustaisiin, pankin palvelupaketeissa määriteltyihin, tehtäviin. Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat osallistua esimerkiksi asiakastapaamisiin, toimia kouluttajina ja luennoitsijoina tai osallistua palveluiden kehittämiseen ja palvelumuotoiluun sekä erilaisiin työryhmiin. 

Kun sote-ammattilaisen tekemä kokemusasiantuntijatilaus saapuu pankkiin, ottaa hanketyöntekijä tilauksen käsittelyyn. Tavoitteena on aina löytää pankin kokemusasiantuntijoista juuri kyseiseen tilaukseen sopivin kokemusasiantuntija. Myös tilaajalla on halutessaan mahdollisuus olla mukana sopivan kokemusasiantuntijan valinnassa. Pankista löytyy jo nyt monenlaista kokemusosaamista, kun pankkiin liitettiin sen avautuessa noin 20 kokemusasiantuntijaa. Toukokuun lopussa valmistui uusi ryhmä KAP Vantaa -hankkeen kouluttamia kokemusasiantuntijoita, joista pankki saa lisää uusia osaajia käyttöönsä. Pankista löytyykin sekä pidempään kokemusasiantuntijatöitä tehneitä konkareita että innokkaita ja motivoituneita vastavalmistuneita kokemusasiantuntijoita. 

Kun pankin toiminta helmikuussa alkoi, oli kokemusasiantuntijoiden tilaaminen aluksi mahdollista Vantaan kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluiden, aikuisten ja nuorten sosiaalityön sekä asumispalveluiden ammattilaisille. Kevään aikana toiminta on laajentunut, ja myös Vantaan sote-palveluiden kehittämishankkeet ovat päässeet tilaamaan kokemusasiantuntijoita käyttöönsä. Pankin kokemusasiantuntijoita on tilattu esimerkiksi Vantaa-Keravan tulevaisuuden sote-keskus ohjelman kärkihankkeiden palvelupakettityöryhmiin sekä Asunnottomuuden ehkäisyhankkeen kehittämistyöhön. Näissä hankkeissa kokemusasiantuntijat ovat toimineet pidempikestoisesti työryhmien asiantuntijajäseninä ja monet prosessit jatkuvat syksyllä 2021.

Ensimmäisen kevään aikana kokemusasiantuntijapankki vastaanotti yhteensä noin 50 tilausta. Ensimmäiset kuukaudet olivat hiljaisempia, mutta kevään edetessä tilausten määrä on alkanut kasvaa. Osa pankkiin tulleista tilauksista on ollut kertaluonteisia, osa on pitänyt sisällään useamman tapaamisen tai työryhmään osallistumisen. Esimerkiksi erilaiset kehittämisryhmät kokoontuvat yleensä useita kertoja, ja kokemusasiantuntija tilataankin tavallisesti mukaan useampaan kuin yhteen kokoukseen.

Kevään aikana pankin kokemusasiantuntijoita on tilattu hyvin erilaisiin tehtäviin, ja heidän osaamistaan on hyödynnetty esimerkiksi asiakastapaamisissa ja ryhmissä. Hankkeet ovat tilanneet pankista kokemusasiantuntijoita erilaisiin työryhmiin, joissa on kehitetty mm. sähköistä asiointia ja vastaanottopalveluita. Pankin kokemusasiantuntija on tilattu myös esimerkiksi työryhmään, jossa kartoitetaan uusia tapoja päihtyneen asiakkaan ohjaamiseen päihdepalveluihin poliisin toimesta. Monissa työryhmissä yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa on todettu erittäin hyväksi ja toimivaksi, ja työn on jo sovittu jatkuvan taas ensi syksynä kesälomakauden jälkeen. 

On selvää, että uusi tilausjärjestelmä on harvoin heti syntyessään täydellinen, ja kehittämistyö jatkuu myös järjestelmän käyttöönoton jälkeen. KAP Vantaan hanketiimi ja palveluntarjoaja kehittävät järjestelmää tiiviissä yhteistyössä tavoitteenaan luoda järjestelmä, jossa osaamisrekisteri ja tilausten käsittely yhdistyvät pankin ketterän toiminnan mahdollistavalla tavalla. Kokemusasiantuntijapankin toimintaa arvioidaan jatkuvasti myös tilaajilta ja kokemusasiantuntijoilta saadun palautteen perusteella ja toimintaa pyritään kehittämään sellaiseksi, että se palvelisi kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin. Yhdessä kehittämällä on varmasti mahdollista saada aikaan pankki, josta on helppoa ja vaivatonta tilata entistäkin monipuolisempaa kokemusosaamista mitä erilaisimpiin tarpeisiin. Ensimmäisen kevään jälkeen ollaan jo mainiossa vauhdissa, tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä tehden eteenpäin!

Kirjoittaja Maisa Alanärä on sosionomi, joka suoritti opintojensa viimeisen harjoittelun KAP Vantaa -hankkeessa keväällä 2021. Maisa osallistui aktiivisesti kokemusasiantuntijapankin tilausjärjestelmän kehitystyöhön. Maisaa kiinnostaa erityisesti päihde- ja mielenterveystyö sekä asunnottomuuteen liittyvät teemat. KAP Vantaa -hanke onnittelee Maisaa valmistumisesta ja kiittää työpanoksesta kokemusasiantuntijapankin kehittämisessä! 

Vieritä ylös