Nyt niitä saa – koulutettuja kokemusasiantuntijoita!

KAP Vantaa -tilausjärjestelmä eli kokemusasiantuntijapankki on avattu 24.2.2021. Järjestelmän avulla Vantaan kaupungin sote-palveluiden ammattilaiset voivat tilata koulutettuja kokemusasiantuntijoita erilaisiin palkkioperustaisiin tehtäviin. Tehtävät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

  • Asiakastapaaminen
  • Luennointi ja kouluttaminen
  • Moniammatillinen verkostotyö
  • Oman kokemustarinan kertominen
  • Palveluiden kehittäminen ja muotoilu
  • Palveluohjaus
  • Ryhmänohjaus ja -suunnittelu
  • Työryhmään osallistuminen

Tilauslomakkeeseen pääsee hankkeen nettisivujen ylälaidasta klikkaamalla TILAA kokemusasiantuntija -tekstiä.

Tilauksia voivat tehdä Vantaan kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluiden, aikuisten ja nuorten sosiaalityön sekä asumispalveluiden ammattilaiset. Muut toimijat voivat tilata kokemusasiantuntijoita KoKoA ry:n kautta. KAP Vantaa hyödyntää KoKoAn palkkiosuosituksia kokemusasiantuntijoiden palkkioiden määrittelyssä.

Tilauslomakkeen rakenteen on tehnyt KVDSIGN, joka on vastannut myös KAP Vantaa –hankkeen nettisivujen ulkoasusta. Varsinaisesta toteutuksesta sekä taustalla toimivasta tilausjärjestelmästä vastaa puolestaan Walmu, joka tuottaa kokonaisvaltaisia asiakashallintajärjestelmiä muun muassa kunnille sekä säätiöille. Tilausjärjestelmässä on esimerkiksi kaikkien hankkeen koulutettujen kokemusasiantuntijoiden profiilit, joiden avulla tilauksien osoittaminen soveltuvimmalle tekijälle on vaivatonta. Suunnittelussa ja toteutuksessa on tarkasti huomioitu tietosuojakysymykset.

Tilausjärjestelmää kehitetään vuoden 2021 ajan yhdessä tilaajien eli sote-ammattilaisten sekä tekijöiden eli koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda sellainen tilausjärjestelmä, joka on helppokäyttöinen ja vastaa kokemusasiantuntijoita tilaavien tahojen tarpeisiin. Lisäksi se parantaa kokemusasiantuntijoiden mahdollisuuksia päästä tekemään monipuolisia tehtäviä julkiselle sektorille palkkioperustaisesti.

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Raisa Saraniemi
 +358 (0) 50 320 1285

raisa.saraniemi@vantaan-a-kilta.fi

Hanketyöntekijä Enni Hänninen

enni.hanninen@vantaan-a-kilta.fi

Vieritä ylös