”CV ensin pajaksi ja sitten valmiiksi tuotoksiksi”

CV – tuo myynnin ja markkinoinnin työkalu! Se äärimmilleen hiottu timantti, joka loistaa muiden CV:iden lomasta, vakuuttaa ja hurmaa lukijansa viimeistään viimeistellyllä ulkoasullaan sekä häikäisevällä sisällöllään… Vai onkohan näin? Moni meistä on taidokkaita, harjaantuneita sekä luotettavia oman alansa asiantuntijoita, mutta CV:n ollessa kyseessä meistä jokaisesta tulisi kuoriutua myös myynnin, markkinoinnin sekä oman osaamisen tuotteistamisen ammattilaisia. Siinäpä vasta pähkinää kerrakseen.

Sisällön rajaamisesta valmiiseen dokumenttiin

Etätyöskentely taipuu myös CV-pajoihin. Päädyimme järjestämään kokemusasiantuntijoiden CV-pajan Zoomissa ja jaoimme CV:n työstämisen prosessinomaisesti kahdeksi eri pajakerraksi eri sisällöillä. Ensimmäisellä kerralla oli tarkoitus hahmottaa CV:n tarkoitusta ja opetella sisällöllisesti tiedon rajaamista. Tavoitteena oli myös päästä kiinni myynnilliseen ja tuotteistavaan ajatteluun oman osaamisen ja elämän varrella karttuneiden taitojen suhteen. Toisella pajakerralla syvennyttiin Canva-sivuston käyttöön sekä saimme graafikon demon Canvan toiminnasta ja sen erilaisista käyttömahdollisuuksista. Tarkoitus oli lisäksi rakentaa alusta asti kaikille omat, persoonalliset Canva-CV:t KAP Vantaan kokemusasiantuntijapankin käyttöön. Canvan graafisille CV-pohjille tehty CV on visuaalisesti kaunis ja kiinnostusta herättävä sekä helppolukuinen. Se nostaa esiin työtehtävän kannalta olennaisen osaamisen ja pyrkii samalla luomaan tasapainoisen sekä ehjän kokonaisuuden.

CV-pajan ensimmäinen osa aloitettiin yleiskatsauksella CV:seen: mitä CV on, mihin tarkoitukseen se on ja mitä CV tyypillisesti sisältää. Jotta pajaan osallistuvilla olisi mahdollisuus keskusteluun ja osallisuuteen CV:n sisältöjä pohdittaessa, päädyin tuottamaan jokaiselle oman työ- ja opiskeluhistorian kartoituksen pienryhmätyöskentelynä Zoomin huoneissa. Ja pienryhmätyöskentely onnistuikin ilmeisen hyvin, sillä osallistujat kokivat löytäneensä toisten avustuksella kokemusasiantuntijan työhön soveltuvimman työ- ja opiskeluhistoriansa sekä oppineensa tiedon rajaamista.

Henkilökohtaisia vahvuuksia kartoitimme pajalaisten kanssa yhteisesti sanapilvimenetelmällä ja kävimme myös pohdintaa siitä, milloin joku ominaisuus on henkilökohtainen vahvuus ja milloin se on taasen ammatillinen vahvuus. Päädyimme siihen, että tämä onkin välillä myös makuasia ja omaa tulkintaa. Ammatillisissa vahvuuksissa oli kuitenkin mielekästä suunnata ajattelu nimenomaan kokemusasiantuntijan työkenttään sekä viitekehykseen. Tällöin ammatillisiksi vahvuuksiksi voidaan nostaa esimerkiksi erilaiset palvelut, kuten mielenterveys- ja päihdetyö sekä aikuissosiaalityö, tai työskentelytavat, kuten yhteiskehittäminen ja projektityö.

Etämuotoisella opastuksella Canva haltuun

CV-pajan toisen osan ja Canva-työskentelyn alun demonstraatio antoi hyvän kuvan Canvan visuaalisista mahdollisuuksista, jotka ovat lähes rajattomat. Joku pajalainen totesikin, että valinnan mahdollisuudet ja runsaus saattavat muuttua enemmän ongelmaksi kuin mikään muu. Ensimmäisellä pajakerralla mukana olleet olivat saaneet jo hyvän CV-pohja-aihion ja ajatuksen itselleen valmiiksi. Labranomaisessa vapaassa työskentelyssä heidän oli mahdollista pyytää graafikolta apua kuvien asetteluun sekä esimerkiksi oman CV:n värimaailman valintoihin. Toiset CV:t olivat enää viimeistelyä vaille valmiita, ja tuotoksina näimme persoonallisia, iloisia ja elämänmakuisia CV:itä kokemusasiantuntijapankkiin liitettäviksi.

CV-pajat kahtena osana vaikuttivat olevan suhteellisen toimiva kokonaisuus. Joidenkin pajalaisten kanssa palasimme vielä seuraavana päivänä ”tukiopetustuntien” puitteissa ja tällöin pystyimme rauhassa viilaamaan sekä asettelemaan tekstisisältöä Canvan pohjaan. Parhaimman konkreettisen hyödyn pajoista varmasti sai osallistumalla molemmille pajakerroille sekä työstämällä itsenäisesti omaa CV:tä viikon aikana pajojen välissä.

Anne Kukkonen on sosionomiopiskelija, joka suorittaa opintojensa kolmatta eli viimeistä harjoittelua KAP Vantaa -hankkeessa kevään 2021 aikana. Annea kiinnostaa tulevaisuudessa työskennellä erityisesti päihdetyön parissa.

Scroll to Top