Asiakas on aina oikeassa

Oikeassa oleminen on ihana tunne. Aikuissosiaalityössä oikeassa oleminen ei kuitenkaan kuulu minulle, sillä aikuissosiaalityö on ytimeltään palveluammatti, johon pätee asiakaspalvelun kultainen sääntö: asiakas on aina oikeassa. Vain tästä lähtökohdasta voin onnistua työssäni. Käytännössä tämä ei tietenkään tarkoita jokaiseen asiakkaan toiveeseen, ehdotukseen tai vaatimukseen tarttumista sellaisenaan. Mutta se tarve, joka asiakkaan kulloisenkin pyynnön taustalla on, on aina oikea ja todellinen.

Työskentelen Kalliolan Vahvasti tukien -kuntoutuksen yhteisövalmentajana. Vahvasti tukien -kuntoutus vähentää uusintarikollisuutta ja lievittää päihderiippuvuudesta johtuvia haittoja vahvistamalla rikosseuraamustaustaisten päihderiippuvaisten asiakkaidensa elämänhallintaa sekä yhteiskuntaan ja perheeseensä integroitumista. Vahvasti tukien -kuntoutus on ryhmämuotoista, asiakkaalle maksutonta avokuntoutusta, jonka sisältö ja kesto ovat yksilöllisiä. Ryhmien ohella kuntoutus sisältää yksilötapaamisia sekä verkosto-, perhe- ja läheistyötä. Kuntoutus perustuu hyvän elämän malliin (Good Lives Model). Hyvän elämän malli on ihmisoikeusperustainen ja voimavarakeskeinen kuntoutusteoria, jossa rikoksiin syyllistyneen toimintaa ja tulevaisuutta tutkitaan 11:een perustarpeeseen peilaten. GLM-mallin on kehittänyt uusiseelantilainen psykologian professori Tony Ward. Vaikka malli on kehitetty erityisesti rikollisuudesta irtautumisen työvälineeksi, pätee sen jäsennys meihin kaikkiin vauvasta vaariin, tarhasta Terhokotiin. Perustarpeemme ja pyrkimyksemme ovat samankaltaisia, mutta keinot niiden saavuttamiseksi vaihtelevat. Kalliolassa olemme nimenneet nämä Wardin määrittelemät tarpeet näin:

  • hyvinvointi (fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen)
  • arjen tiedot ja taidot
  • pärjääminen (työssä ja vapaa-ajalla)
  • vastuullisuus (itsestä, omista valinnoista, elämästä)
  • mielenrauha
  • yhteenkuuluvuus
  • yhteisöllisyys
  • elämäni tarkoitus ja arvot
  • onnellisuus
  • luovuus
Hyvän elämän malli on ihmisoikeusperustainen ja voimavarakeskeinen kuntoutusteoria.

Käytännössä malli lisää itsetuntemusta, vähentää häpeän ja huonommuuden tunteita ja auttaa tunnistamaan niitä toimintatapoja, jotka edistävät tai estävät hyvän elämän toteutumista. Työntekijänä tehtäväni on auttaa asiakasta tässä prosessissa ja tukea häntä löytämään omat vahvuutensa, joiden avulla määritellä ja rakentaa hyvää, oman näköistä elämää ja arkea, jossa ei enää ole tarvetta rikoksille tai päihteiden käytölle. Tässä prosessissa asiakas on asiantuntija. Vain hänellä on oikeus määritellä, millaista on hänen näköisensä hyvä elämä.

Meitä ammattilaisia haastaa tietämisestä luopuminen. Tunne ”oikeassa” olemisesta houkuttelee, sillä se tarjoaa nopeaa tapaa tyydyttää tarvetta kokea pätevyyttä ja pärjäämistä ammatillisesti, mutta niin kuin elämässä usein muutenkin, nopeat tai helpot ratkaisut eivät johda kestäviin tuloksiin. Jos siis näet peilissä asiantuntijan, nitistä hänet, sillä asiantuntijuus omasta elämästä kuuluu vain jokaiselle itselleen. Asiakas on aina oikeassa.

Kirjoittaja Kaisa Liinanto on innostuva ja innostava aikuissosiaalityön ideanikkari ja toiminnan nainen. Hänen työtään ohjaavia arvoja ovat luottamus, luovuus, ilo ja oikeudenmukaisuus. Kaisa työskentelee tällä hetkellä Kalliolan Vahvasti tukien -kuntoutuksen hankevastuullisena yhteisövalmentajana.

Scroll to Top