Turvallisuuden tunne syntyy yhdistävistä tekijöistä

Ennen korona-aikaa kollegani kertoi, että hänen lomansa oli ollut ihana. Hän oli tavannut “mun tyypit” eli hänelle läheisiä ihmisiä. He olivat viettäneet yhdessä aikaa, mikä oli ollut mukavaa. Yhteisestä ajasta mukavan teki yhteiset kiinnostuksen kohteet, joiden parissa vietettiin aikaa. Lisäksi juteltiin kaikkia kiinnostavista aiheista. Loma oli yksi vuoden tähtihetkistä, koska sai olla omiensa parissa.

Ihmisille on yleisesti ottaen mukavaa viettää aikaa sellaisten ihmisten parissa, joiden kanssa on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, joista keskusteleminen saa aikaiseksi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyväksynnän kokemusta. Keskustelun tai tekemisen ollessa vastavuoroista henkilö ilmaisee niin puheellaan kuin myös eleillään kiinnostusta toisen esittämään asiaan. Työpaikoilla ihmisiä monesti yhdistää kiinnostus työalaan. Näin ajatellen työpaikalla kollegat ovat työn kautta “mun tyyppejä”. Ihmisten on helpompi tulla toimeen keskenään suuntaamalla ajatukset yhdistäviin tekijöihin sen sijaan, että miettisivät erottavia tekijöitä.

Virtuaalinen kahvihuone

Onko työpaikoilla tilaa tai tarvetta tutustua toisiin siellä työtä tekeviin? Työpaikkojen kahvihuoneet ovat kaikuneet tyhjyyttään monessa työyhteisössä koronapandemian aikana. Ihmiset ovat siirtyneet verkkoon etäyhteyksien päähän. Puhutaanko etätapaamisissa tiukkaa asiaa vai onko siellä tilaa tutustua tai nähdä toinen?

Ryhmäytymiselle tarvitaan edelleen tilansa ja aikansa. Tyhjälle tietokoneen ruudulle voi olla kiusallista puhua, koska vastaanottajien eleet jäävät puuttumaan. Puhuja ei pysty toisten vuorovaikutuksesta tulkitsemaan esittämänsä asian vastaanottoa. Hyväksyvän palautteen kokemus jää osittain puutteelliseksi, jos jää ilman vastaanottajien ilmeitä ja eleitä.

Turvaa vieraalla maaperällä

Oletko sinä koskaan mennyt tilaisuuteen, jossa ei ole sinulle ketään ennalta tuttua paikalla ja jossa paikallaolijat ovat ryppäissä keskenään keskustellen? Ihminen selviää tilanteesta, mutta usein tunne on kiusallinen. Hän tuntee olonsa ehkä ulkopuoliseksi, ehkä nolottaa, ei ehkä ihan tiedä miten olisi sopivaa olla.  Kokemusasiantuntijan tuttuus voi monelle palveluiden piiristä tukea hakevalle olla pelastava tekijä. Kokemusasiantuntija on ihminen, jonka kanssa asiakkaalla on jokin yhdistävä tekijä. Tieto siitä, että toisellakin on omakohtaista kokemusta samanlaisista huolista, auttaa suhteuttamaan omaa tilannetta ja poistaa stigmaa.

Uudenvuodenlupaus olla utelias

Onko uteliaisuus yksi ihmisten perisynneistä? Vai voiko itseään kuitenkin kehittää oppimalla toisilta ja vertailemalla itseään toisiin? Yleensä vertailukehittäminen eli benchmarking liitetään organisaatioiden toimintoihin. Vertailukehittämällä toista organisaatiota selvitetään heidän tapojaan toimia, ja tapoja sovelletaan omaan toimintaan. Työn lomassa ja toisen työntekoa kunnioittaen voi kiinnostua ihmisistä avoimin mielin ja vertailukehittää itseään tutustumalla toisten menestystarinoihin. Kysyttäisiin, kuka toinen oikeastaan on ja millaisista asioista hän pitää. Miten hän onnistuu niin hyvin työssään tai mikä auttaa häntä aina niin hyvin jaksamaan? Voisimme ehkä löytää yhdistäviä tekijöitä tai ideoita kehittää itseämme, osaamistamme ja työympäristöämme. Yhdistävät tekijät lisäävät elinpiiriin “mun tyyppejä” eli ihmisiä, joiden seurassa viihtyy tai ihmisiä, joita on jatkossa helppo lähestyä. Mikään ei ole niin mukavaa kuin positiivinen yllätys, koska on mahdollista, että omaankin silmäkulmaan syttyy positiivisen innostuksen kipinä toisen mielenkiinnonkohteista tai osaamisesta.

Kirjoittaja Anne Suominen on yhteisöpedagogi (AMK), lähihoitaja, päihdetyöntekijä ja ratkaisukeskeinen terapeutti. Hän on tehnyt neljällä eri vuosikymmenellä työtä päihdeongelmien, asunnottomuuden sekä uusintarikollisuuden vähentämisen parissa. Annea kiinnostavat erityisesti ihmisten hyvinvointi, sosiaalinen vahvistuminen sekä yhteys luontoon. Anne on tehnyt opinnäytetyön KAP Vantaa -hankkeen kokemusasiantuntijoiden työhyvinvointiin liittyvistä ajatuksista sekä kokemuksista, joihin tämä blogiteksti osittain nojaa.

Vieritä ylös