Kiitokseni sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Kap Vantaa -hanke liittää yhteistyöhön sote-alan työntekijät, asiakkaat ja koulutetut kokemusasiantuntijat. Haluamme yhdessä löytää uudenlaisia vastauksia asiakkaiden tarpeisiin, ja se edellyttää toistemme arvostamista sekä työnkuvan ymmärtämistä.

Jo asiakkaana olen teitä ammattilaisia arvostanut, sillä olittehan vuosia ammatillinen tukeni monissa elämäni vaikeuksissa. Ymmärrys työtänne kohtaan oli ikävä kyllä silloin vähäisempää, koska näin usein vain omat välittömät tarpeeni tai päätökset, jotka eivät aina minua miellyttäneet. Nyt kun olen nähnyt asian myös ammattilaisen näkökulmasta, tiedän jo paljon enemmän. Tätä työtä tehdään välillä liian vähillä resursseilla tai väsyneenä työn kuormittavuuden vuoksi. Joskus linjaukset voivat estää asioiden mielekkäät ratkaisut. Joskus taas asiakkaat eivät näe tai kykene hoitamaan omaa osuuttaan. Tapaukset ovat joskus todella vaikeita sekä moniongelmaisia, ja silti ammattilaiset tekevät työnsä hyvin päivästä toiseen. Me kokemusasiantuntijat osaamme aidosti arvostaa sitä.

Uskon, että kun yhdistämme voimamme ja tietomme kanssanne, syntyy jotain hyvää ja uutta. Kokemusasiantuntijakoulu-tuksessamme painotetaan sitä, ettei meidän tietämyksemme ole koskaan tärkeämpää kuin muidenkaan asiantuntijoiden. Päinvastoin olemme oppimassa ammattilaisilta ja toivottavasti pystymme antamaan myös jotain tilalle.

Sen jälkeen, kun sain itse riittävän avun ongelmiini ja kykenin muuttamaan elämäni suunnan, tiesin vahvasti, että tahdon tehdä sitä mitä tekin – ihmisten auttamista. Selviytyminen ulos päihdekierteestä antoi minulle jotain arvokasta tähän työhön, toimivia käytännön elämän ratkaisumalleja.  Olen hankkinut myös lisää tietoa ja kokemusta opiskelemalla sekä tekemällä työtä sote-puolella. Monilla meistä kokemusasiantuntijoista on ammatillisessa taustassa valtavasti vahvuuksia, jotka entisestään parantavat yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Meistä löytyy esimiehiä, sosionomeja ja hoitajia. Sen tähden toimenkuvamme voi olla hyvin laaja. Kokemuksestamme riippuen sovimme asiakas-, suunnittelu-, koulutus- ja tutkimustyöhön. Asiakkaille olemme vertaisia mutta ehkä vielä enemmän tiedonantajia. Myös työotteemme on usein palveluohjauksellista. Pidemmät tukisuhteet kuuluvat vertaistyöntekijöiden ja tukihenkilöiden toimenkuvaan, mutta osa meistä kokemusasiantuntijoista tekee niitä tehtäviä mielellään kanssanne.

Lopuksi muutama sana palkkioista, koska ne ovat yksi työn arvostamisen muoto. Jos yhteistyö on sinulle jo tuttua, niin tiedätkin, että otamme työtehtävämme vakavasti, käytämme aikaa valmistautumiseen ja hankimme jatkokoulutusta. Teemme työtämme omalla osaamisellamme, kuten muutkin asiantuntijat. Näissä tehtävissä palkkion tulee olla korvaus tehdystä työstä. Joskus yhtäläisyydet vapaaehtoistyöhön saattavat sekoittaa ajatuksia palkkioista, mutta niistä päästään selvyyteen yhdessä neuvottelemalla, kuten muistakin kysymyksistä.

Hyvää vuotta 2021 ja paljon yhdessä auttamista! 

Kirjoittaja Merja Jansson on lähihoitaja ja koulutettu kokemusasiantuntija, joka on yhteiskehittänyt pitkään erityisesti päihdepalveluita ja toiminut asiakastyössä. Merja on kehittänyt Retkahduskehä-sovelluksen päihdekuntoutujien toipumisen tueksi.

Scroll to Top