Koulutuksen avulla kokemusasiantuntijaksi – haku on auki!

“Kokemusasiantuntijuus antaa paljon itselle ja muille.” – Kokemusasiantuntijakoulutuksessa oleva Jenni

KAP Vantaa -hankkeen kevään 2021 kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään 2.2.–25.5.2021. Haku on auennut ja päättyy 31.12.2020! Hakulomake.

Kokemusasiantuntijakoulutus toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin sote-palveluiden kanssa. Koulutus on osallistujille maksuton. 120 tunnin kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen koulutetut kokemusasiantuntijat kiinnittyvät hankkeen Kokemusasiantuntijapankkiin. Pankin kautta välitetään palkkioperustaisia kokemusasiantuntijatehtäviä Vantaan kaupungin sote-palveluihin.

Missä: Vantaan kaupungin tilat (Vernissakatu 8 C, Tikkurila) tai Zoom-ympäristö

Milloin: Tiistaisin klo 9–15 (2.2.–25.5.2021)

Kenelle: Kaikille, joilla on omakohtaista kokemusta erilaisista sote-palveluista ja niiden käyttämisestä (päihde- ja mielenterveyspalvelut, suunnitelmallinen sosiaalityö sekä asumispalvelut). Hakijoilla tulee olla halua yhteiskehittää sote-palveluita asiakaslähtöisemmiksi yhdessä sote-ammattilaisten kanssa.

Koulutukseen valitaan 15 koulutettavaa yksilö- ja ryhmähaastattelujen kautta.

KAP Vantaa -hanke toteuttaa vuosien 2020–2022 aikana neljä kokemusasiantuntijakoulutusta, joista valmistuu yhteensä 60 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Koulutuksen runko pohjautuu KoKoA ry:n koulutussuosituksiin. Koulutuksessa huomioidaan Vantaan kaupungin sote-palveluiden rakenteet sekä tarpeet.  Koulutuksen keskeisin tavoite on tukea osallistujien kehittymistä kokemusasiantuntijaksi.

Kokemusasiantuntijakoulutus rakentuu 96 oppitunnista, 12 tunnin työharjoittelusta Vantaan kaupungin sote-palveluissa sekä 12 tunnista etätehtäviä. Koulutus järjestetään tarvittaessa osittain tai kokonaan etänä.

Koulutus koostuu viidestä moduulista, jotka ovat:

• Moduuli 1: Kokemusasiantuntijuus
• Moduuli 2: Tietoa
• Moduuli 3: Omat taidot, työ ja vaikuttaminen
• Moduuli 4: Jaettu asiantuntijuus ja työharjoittelu
• Moduuli 5: Loppuseminaari

Koulutuksen tavoitteena on löytää omia vahvuuksia sekä työkaluja kokemusasiantuntijatehtäviin

Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on nivoa omat kokemukset asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisen tueksi. Koulutuksessa painotetaan oman kokemuksen muokattavuutta ja sen käyttämistä työkaluna eri kokemusasiantuntijatehtävissä. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa omaa itsetuntemusta, löytää omia vahvuuksia ja hyötykäyttää jo olemassa olevaa ammattitaitoa kokemusasiantuntijan työssä. Koulutus tukee osatyökykyisten elämänhallintaa ja työllistymistä. Hankkeen koulutetut kokemusasiantuntijat osallistuvat kouluttamiseen ja ovat koulutettavien tukena. Hanke tarjoaa myös jatko- ja täydennyskoulutuksia koulutuksesta valmistuville kokemusasiantuntijoille.

Koulutuksen jälkeen kokemusasiantuntijat voivat esimerkiksi työskennellä sote-ammattilaisten kanssa työparina, kehittää sote-palveluita erilaisissa työryhmissä ja projekteissa, parantaa asiakaslähtöisyyttä, kehittää digipalveluita, ohjata ryhmiä sekä osallistua palveluiden muotoiluun sekä erilaisiin tutkimushankkeisiin kokemustutkimusta hyödyntäen.

“Kokemusasiantuntijakoulutuksessa omat elämänkokemukset jäsentyvät. Koulutus auttaa kasvamaan toipujasta auttajaksi ja kehittäjäksi. Kokemusasiantuntijuus muuttaa suhtautumista eletyn elämän haasteisiin: kärsimyksestä tulee merkityksellisempää, kun kokemuksensa avulla voi auttaa muita.” – Koulutettu kokemusasiantuntija ja KAP Vantaa -hankkeen kehittäjä Heidi Nurmi

Tervetuloa mukaan!

Hakulomake

Lisätietoja koulutuksesta (7.–23.12.):

raisa.saraniemi@vantaan-a-kilta.fi / + 358 50 320 1285

Lisätietoja koulutuksesta (28.–31.12.):

katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi / +358 50 321 1577

Vieritä ylös