Sosionomin ammatillisuutta vahvistamassa KAP Vantaa -hankkeessa

Halusin löytää kolmanteen ja samalla myös viimeiseen sosionomiopintojeni työharjoitteluun paikan, joka toisi minulle uutta osaamista ja uusia näkökulmia valitsemaltani alalta. Näen työharjoittelun olevan mainio tilaisuus kokeilla jotain uutta ja erilaista. Pähkäillessäni mahdollista harjoittelupaikkaa keväällä 2020 törmäsin kouluni sivuilla KAP Vantaan ilmoitukseen, jossa haettiin sosionomiopiskelijaa tekemään opiskeluiden loppuvaiheen harjoittelua hankkeeseen. Olin kuullut hankkeesta jo aiemmin keikkaillessani asumispalveluissa ja nähnyt siitä julkaistuja päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Päätinkin hakea mukaan sillä tuumin, että harjoittelu hankkeessa voisi antaa minulle hyödyllistä kokemusta hanketyöstä, kehittämistyöstä ja kokemusasiantuntijuudesta. Hakeminen kannatti, sillä olen viettänyt viimeiset kolme kuukautta hankkeessa työskennellen.

Olin jo ennen hankkeeseen mukaan tulemista kiinnostunut kokemusasiantuntijuudesta. Kokemusasiantuntijuus on tullut minulle tutuksi muun muassa aiemman työhistoriani kautta, sillä olen saanut työskennellä työyhteisöissä, joissa on hyödynnetty kokemusasiantuntijoiden osaamista. Lisäksi olen seurannut erilaisten kokemusasiantuntijakoulutusten nettisivuja ja tutustunut asiaan myös koulutehtävien kautta. Tässä harjoittelussa suhtautumiseni ja näkökulmani kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisestä on kuitenkin avartunut entisestään. Olen oppinut, että kokemusasiantuntijoiden asiantuntemusta voi hyödyntää monentyyppisissä työtehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Heidän työpanostaan tarvitaan niin asiakastyössä kuin kehittämisenkin saralla.

Käytännön kokemusta yhteiskehittämisestä

Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu olivat minulle käsitteinä tuttuja, mutta käytännön kokemusta minulla ei näistä asioista juuri ollut ennen harjoitteluni aloittamista. Yhteiskehittämistä on hyödynnetty hankkeessa monenlaisissa työtehtävissä, ja olenkin saanut huomata, kuinka tärkeää eri sidosryhmien osallistuminen kehittämistyöhön on. Heterogeeninen ryhmä osaa tarkastella kehitettävää asiaa kattavasti eri näkökulmista, jolloin myös toimimattomiin tekijöihin osataan puuttua ajoissa. Yhteiskehittäminen on yhteisiä oivalluksia herättävä työskentelytapa, jonka avulla voidaan luoda entistä toimivampia tuotteita ja palveluita. Sen avulla voidaan lisätä myös asiakasosallisuutta ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä. KAP Vantaa -hankkeessa olen päässyt osallistumaan esimerkiksi erilaisiin yhteiskehittämisen työpajoihin ja tekemään asiakashaastatteluita. Uskon, että nämä käytännön kokemukset erilaisista työskentelytavoista ovat harjoitteluni parasta antia ja rohkaisevat minua kokeilemaan erilaisia työskentelytapoja myös tulevaisuudessa.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kautta uusia oivalluksia kokemusasiantuntijuudesta

Olen saanut myös olla mukana KAP Vantaan syyskuussa alkaneessa kokemusasiantuntijakoulutuksessa. On ollut hienoa päästä seuraamaan kokemusasiantuntijakoulutettavien ryhmähengen muodostumista ja ammatillisuuden kehittymistä alusta alkaen. Koulutuksen kattavan sisällön avulla kokemusasiantuntijakoulutettavat oppivat käyttämään kokemuksen tuomaa asiantuntemustaan monipuolisena työkaluna sosiaali- ja terveysalan kentällä. Olen saanut työharjoitteluni aikana suunnitella koulutuksen sisältöjä yhdessä KAP Vantaa -työtiimin kanssa ja hyödyntää sosiaalialan ammattitaitoani sekä kokemuksiani työelämästä. Koulutukseen osallistuminen, materiaalien suunnittelu ja siellä käydyt keskustelut ovat tuoneet minulle uusia näkökulmia ja oivalluksia kokemusasiantuntijuuteen liittyen. Koulutuksissa on harjoitteluni aikana käsitelty muun muassa kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja, verkostoitumista, työhyvinvointia, asenteita ja ennakkoluuloja sekä erilaisia mielenterveys- ja päihdesairauksia.

KAP Vantaa -hankkeessa työskentely on ollut hieno kokemus. Olen oppinut harjoitteluni aikana paljon hanketyöstä, kehittämisestä ja kokemusasiantuntijuudesta. Koen, että KAP Vantaa -työtiimin avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä on ollut helppo työskennellä; olen päässyt hyödyntämään vahvuuksiani ja työstämään kehittämiskohteitani. Työtiimin jäsenet ovat motivoituneita ja ammattitaitoisia. Heidän tekemisestään näkyy innostus työtä ja kehittämistä kohtaan. Olen oppinut heiltä kaikilta paljon ja saanut uusia työkaluja ammatilliseen työkalupakkiini. Jään harjoitteluni jälkeenkin mielenkiinnolla seuraamaan hankkeen ja kokemusasiantuntijapankin kehittymistä.

Kirjoittaja Hanne Heikkinen on kolmannen vuoden sosionomiharjoittelija KAP Vantaa -hankkeessa. Hannea kiinnostavat erityisesti asumiseen liittyvät teemat ja asiakastyö sote-kentällä.

Scroll to Top