”Rauha ei ole vain sodan puuttumista, se on oikeudenmukaisuuden läsnäoloa.”

Nämä lähes sata vuotta sitten Jane Addamsin lausumat sanat eivät ole vanhentuneet päivääkään. Addams oli sosiologi, yhteisöllisen sosiaalityön uranuurtaja ja rauhanaktivisti-nobelisti.

Ajan hengestä poiketen hän ei etsinyt ratkaisuja köyhän väestönosan ongelmiin hyväntekeväisyydestä ja laupeudentyöstä, vaan painotti sosiaalisten ongelmien rakenteellista alkuperää sekä toimi tasa-arvon ja vallan tasaamisen puolesta.

Nykypäivänä sanottaisiin, että hän teki ihmisoikeusperustaista työtä.

Testaa, virtaako Jane Addamsin henki sinussa.

Valitse a ja b vaihtoehdoista se, joka kuvaa parhaiten sinun ajatusmaailmaasi. 

1.

a) Köyhyys on huonosti hoidetun talouden seuraus.

b) Köyhyys loukkaa jokaiselle ihmisille kuuluvaa oikeutta riittävään elintasoon ja kohtuulliseen toimeentuloon.

2.

a) Asiantuntemukseni ja ammattitaitoni johdosta tiedän ratkaisut asiakkaideni ongelmiin.

b) Asiakkaat ovat tasavertaisina ihmisinä mukana heille suunnattujen palveluiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

3.

a) Asiakkaani kärsivät itse aiheutetuista ongelmista.

b) Asiakkaideni elämässä ilmenevät ongelmat eivät ole ensisijaisesti epäonnistumisia tai patologisuutta, pikemminkin näen taustalla oikeuksien toteutumattomuutta.

4.

a) Etsin tapoja, että olisin paremmin saavutettavissa ja vastaanottavainen kaikille asiakkaille riippumatta sukupuolesta tai etnisestä taustasta.

b) Käsittelen tapoja, joilla esimerkiksi sukupuoli, taloudellinen tilanne, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta, kansalaisuuden status tai muut vastaavat tekijät voivat vaikuttaa asiakkaani kokemiin hankaluuksiin.

5.

a) Keskityn yleensä niihin osa-alueisiin, joissa asiakkaani tarvitsee muutosta.

b) Kohtelen asiakkaitani normaaleina ihmisinä epänormaaleissa olosuhteissa. Autan myös asiakkaitani vaikuttamaan, jotta he voivat ajaa muutosta omassa yhteisössään ja yhteiskunnassa.

Mikäli valitsit eniten b-vaihtoehtoja, olet Jane Addamsin jalanjäljillä ja ihmisoikeusajattelu on sinulle jollain tasolla tuttua. Veikkaan, että olet kuullut vanhan kiinalaisen sananlaskun, joka kuuluu näin: Anna miehelle kala ja annat hänelle ruokaa päiväksi. Opeta mies kalastamaan ja annat hänelle ruokaa loppuiäksi. Sananlasku neuvoo hetkellisen helpotuksen sijaan kehittämään osaamista pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi.

Kun laitamme ihmisoikeuslasit päähämme, huomaamme lisää tilanteeseen vaikuttavia asioita: miksi mies, entä naiset ja muut sukupuolet? Keitä ei kelpuuteta kalastamaan? Pääsevätkö kaikki järvelle? Jos ei, kuinka järvelle pääsyä kontrolloidaan ja kenen toimesta? Miten ryöstökalastusta harjoittava yhtiö ja rannalla tupruttava tehdas vaikuttavat kokonaiskuvaan?

Ihmisoikeudet ovat erottamaton osa sosiaali- ja terveyspalveluita

Emme voi luulotella itsellemme, että ihmisoikeudet olisivat vain lainharjoittajien ja aktivistien kotikenttää (vai taistelutannerta?). Sosiaalialalla työskenteleville oikeudet tai niiden puute ovat läsnä arkityössä. Ihmisten toimeentulo ja hyvinvointi ovat sote-alan keskeisiä teemoja (Oikeus saada riittävä toimeentulo tai oikeus terveyteen ja hyvinvointiin). Tiedämme, että kaikilla kohtaamillamme ihmisillä ei ole asuntoa, riittävästi ruokaa tai mahdollisuutta hankkia tarvitsemiaan vaatteita (Oikeus riittävään ravinnonsaantiin, vaatetukseen ja asumisen tasoon). Tunnemme ihmisiä, jotka kuuluvat vähemmistöihin ja kohtaavat syrjintää miltei jokaisella elämän osa-alueella. He saattavat jopa pelätä henkensä ja läheistensä puolesta (Oikeus elää turvassa ilman syrjintää). Moniperusteinen syrjintä, asunnottomuus ja köyhyys ovat kaikki rakenteellisia ongelmia, jotka ilmenevät tragedioina henkilötasolla asiakkaiden elämässä.

Ihmisoikeusperustaisessa palveluissa keskiössä on ihminen, jolla on jakamattomia oikeuksia. Hän on toimiva kansalainen, poliittinen ja sosiaalinen yksilö. Oikeuksien haltija.

Ihmisoikeusperustaisuuden vaikuttavuuden juju on siinä, että ihmisiä valtaistetaan ja tuetaan saavuttamaan heille kuuluvat oikeudet eikä vain heille kuuluvia palveluja.

Kirjoittaja Pauliina Liukkonen on ihmisoikeusperustaisen Hima & Stradan projektipäällikkö Kalliolan Setlementti ry:ssä. Hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä ihmisoikeusasioiden ja vaikuttamisen parissa lähes vuosikymmenen ajan. Maantieteilijänä hän on erityisen kiinnostunut ihmisen, ympäristön ja luonnon välisistä suhteista. Ne nivoutuvat kysymyksiin tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta.

Lue lisää ihmisoikeusperustaisesta työstä julkaisusta Asunto on ihmisoikeus. Siksi kävelemme.

Vieritä ylös