Kokemusasiantuntijoiden asiantuntemus KAP Vantaa -hankkeen voimavarana

Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat hankkeessa olennainen ja tärkeä osa työryhmää, mikä mahdollistaa yhteiskehittämisen kaikissa työtehtävissä.

KAP Vantaa -hankkeeseen on palkattu viisi osa-aikaista kokemusasiantuntijaa elo-joulukuulle 2020.  Jokainen hankkeen kokemusasiantuntijoista omaa yksilöllisen kokemustaustan ja on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen kukin tahoillaan. Hankkeen osa-aikaiset kokemusasiantuntijat ovat keränneet monipuolista työkokemusta kentältä erilaisista kokemusasiantuntijatehtävistä asiakkaiden kohtaamisesta kehittämistehtäviin.

Hankkeessa hyödynnetään jokaisen työntekijän vahvuuksia ja osaamista. Jokaisella hanketiimiin kuuluvalla kokemusasiantuntijalla on monipuolista osaamista myös kokemusasiantuntijaroolinsa ulkopuolelta. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi harrastuksien, omien mielenkiinnon kohteiden, koulutuksen ja työelämän kautta. Kaikenlaisen osaamisen voi nähdä työyhteisössä rikkautena ja voimavarana, mikä auttaa yhteisöä kehittymään sekä saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Mitä monipuolisempi työryhmä, sitä enemmän näkökulmia kehittämishankkeessa osataan ottaa huomioon.

Monipuoliset työtehtävät motivoivat kehittymään ja kehittämään

Millaisia työtehtäviä kokemusasiantuntijat ovat sitten päässeet hankkeen tiimoilta tekemään? Lista työtehtävistä on jo lokakuun puoleen väliin mennessä varsin monipuolinen. Kokemusasiantuntijat ovat esimerkiksi osallistuneet KAP Vantaan järjestämän kokemusasiantuntijakoulutuksen sisällön suunnitteluun ja toteutukseen omien mielenkiinnon kohteidensa sekä osaamisensa mukaan. Kuhunkin koulutuspäivään on osallistunut yhdestä kolmeen osa-aikaista kokemusasiantuntijaa. Palkattujen kokemusasiantuntijoiden esimerkit kokemusasiantuntijana toimimisesta luovat todenmukaista kuvaa tulevista työtehtävistä ja tarjoavat hyödyllisiä katsauksia työelämästä. Koulutuksessa olevat henkilöt pääsevät myös kysymään mieltään askarruttavista asioista suoraan kokemusasiantuntijana työskennelleiltä henkilöiltä.

Koulutuksiin osallistumisen lisäksi hankkeen kokemusasiantuntijat ovat saaneet koulutusta palvelumuotoilusta, tehneet julkaisuja KAP Vantaan sosiaaliseen mediaan, osallistuneet sidosryhmille suunnatun ideapajan suunnitteluun sekä olleet keskeisessä roolissa Vantaan kaupungin sote-palveluiden kanssa järjestetyissä yhteiskehittämisen työpajoissa. Työpajoissa osa-aikaiset kokemusasiantuntijat ovat muun muassa kertoneet esimerkkejä aiemmista työtehtävistään kokemusasiantuntijana, toimineet puheenjohtajina ja osallistuneet keskusteluihin tuoden esiin kokemusasiantuntijan näkökulmaa. Työnjakoa tehtäessä on huomioitu kunkin kokemusasiantuntijan vahvuudet. Sosiaaliseen mediaan tehtävien julkaisujen tekemiseen on esimerkiksi valittu kokemusasiantuntija, jolla on tietoa, taitoa ja koulutusta viestintään sekä tietotekniikkaan liittyen.

Moniammatillisessa työryhmässä työskenneltäessä on tärkeää, että kaikki osaavat arvostaa toistensa osaamista ja asiantuntemusta. Myöskin tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot korostuvat. Yhteiskehittämistä voisi kuvata yhteiselle tietämättömyyden alueelle heittäytymisenä, jonka avulla etsitään uusia ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin. KAP Vantaa -hankkeessa työryhmän jokaisen jäsenen näkemykset tulevat kuulluiksi, ja työskentely perustuu tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen. Työryhmän kannustavassa ilmapiirissä kaikki pääsevät myös kehittämään omaa osaamistaan ja löytämään uusia vahvuuksia.

Selkeät tavoitteet ohjaavat tiimityöskentelyä

KAP Vantaan työryhmän jäsenet työskentelevät yhteisen päämäärän eteen. Tavoitteina on parantaa koulutettujen kokemusasiantuntijoiden asemaa, monipuolistaa heille tarjottujen työtehtävien kenttää sekä kehittää Kokemusasiantuntijapankkia Vantaalle. Osa-aikaiset kokemusasiantuntijat ovat kokeneet hankkeessa työskentelyn voimaannuttavaksi ja heillä on tunne siitä, että he ovat mukana tekemässä jotain merkityksellistä. Hankkeen työryhmän jäsenten välillä hyödynnetään jaetun asiantuntijuuden tuomia mahdollisuuksia.

Itselleni hankkeessa opiskelijaharjoittelussa oleminen on ollut todellinen etuoikeus. Olen päässyt kohtaamaan upeita koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joiden työskentelyssä näkyy ammatillisuus. Hankkeen osa-aikaiset kokemusasiantuntijat hyödyntävät kokemustaan monipuolisena työkaluna ja tuovat esiin tärkeitä näkökulmia sosiaali- ja terveyspalveluista. Jäänkin uteliain mielin seuraamaan, kuinka kokemusasiantuntijoiden rooli kehittyy ja toivon, että pääsen itsekin työskentelemään tulevaisuudessa työtehtävissä, joissa voin hyödyntää kokemusasiantuntijoiden arvokasta asiantuntemusta.

Kirjoittaja Hanne Heikkinen on kolmannen vuoden sosionomiharjoittelija KAP Vantaa -hankkeessa. Hannea kiinnostavat erityisesti asumiseen liittyvät teemat ja asiakastyö sote-kentällä.

Scroll to Top